Thống kê XSMT 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 1 tháng

KQXSMT 30 ngày - XSMNT 30 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây nhất. Xem bảng thống kê xổ số miền Trung 30 ngày gần đây nhất,SXMT 30 ngày

93Về 3 lần

99Về 3 lần

14Về 2 lần

03Về 2 lần

53Về 2 lần

55Về 2 lần

02Về 2 lần

23Về 2 lần

05Về 2 lần

20Về 2 lần

31Về 2 lần

16Về 2 lần

64Về 2 lần

68Về 2 lần

01Về 2 lần

96Về 2 lần

89Về 2 lần

82Về 1 lần

67Về 1 lần

08Về 1 lần

65Về 1 lần

71Về 1 lần

88Về 1 lần

35Về 1 lần

47Về 1 lần

25Về 1 lần

27Về 1 lần

79Về 1 lần

60Về 1 lần

81Về 1 lần

98Về 1 lần

41Về 1 lần

09Về 1 lần

50Về 1 lần

11Về 1 lần

38Về 1 lần

52Về 1 lần

83Về 1 lần

62Về 1 lần

70Về 1 lần

54Về 1 lần

45Về 1 lần

06Về 1 lần

39Về 1 lần

58Về 1 lần

37Về 1 lần

29Về 1 lần

33Về 1 lần

56Về 1 lần

97Về 1 lần

80Về 1 lần

42Về 1 lần

43Về 1 lần

30Về 1 lần

86Về 1 lần

GXổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 23/05/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 23/05/2024Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 23/05/2024
Giải đặc biệt 193859052696725475
Giải Nhất 659278396346247
Giải Nhì 440118404363991
Giải Ba 340396251987663273314893881618
Giải Bốn 925943042051114983324562940880112899800171124948150870593489859733266356586313092770997043681733247342717
Giải Năm 186208926578
Giải Sáu 299708887340629628068918298596819431
Giải Bảy 954465814
Giải Tám 084352
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
08
11, 19, 14
27, 20, 29
39, 32
40
59, 54
62
80, 89, 88
94, 97
Xổ số Quảng Bình
08
11, 19, 14
27, 20, 29
39, 32
40
59, 54
62
80, 89, 88
94, 97
Xổ số Bình Định
08
11, 19, 14
27, 20, 29
39, 32
40
59, 54
62
80, 89, 88
94, 97
GXổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 22/05/2024Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 22/05/2024
Giải đặc biệt 890557864720
Giải Nhất 3892584593
Giải Nhì 3017522970
Giải Ba 14607730891444541871
Giải Bốn 3642329143840442778445861202529902855041280613877388590453627807236625
Giải Năm 38151200
Giải Sáu 391677199904172701756116
Giải Bảy 657915
Giải Tám 0183
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
07, 04, 01
15, 16, 19
25, 23, 28
43, 44
57, 52, 57
61
75
89, 84
Xổ số Đà Nẵng
07, 04, 01
15, 16, 19
25, 23, 28
43, 44
57, 52, 57
61
75
89, 84
GXổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 21/05/2024Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 21/05/2024
Giải đặc biệt 392574191463
Giải Nhất 4476997315
Giải Nhì 4219966707
Giải Ba 47263599106684201443
Giải Bốn 3509597020960747708701949399000120041836609071418516547207314170412842
Giải Năm 35664133
Giải Sáu 242786173900930387923642
Giải Bảy 851209
Giải Tám 6264
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Nam
00, 00, 00
10, 17
20, 27
49
51
69, 63, 66, 62
74, 74
87
99, 95
Xổ số Đắk Lắk
00, 00, 00
10, 17
20, 27
49
51
69, 63, 66, 62
74, 74
87
99, 95
GXổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 20/05/2024Xổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 20/05/2024
Giải đặc biệt 054991042509
Giải Nhất 6586980839
Giải Nhì 9492422058
Giải Ba 07107877109520708484
Giải Bốn 5354485692723559858770963647507127406386398642787567554128580510544275
Giải Năm 73892429
Giải Sáu 301340864063598487183841
Giải Bảy 752961
Giải Tám 7054
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
07
10, 13
24
44
55, 50, 52
69, 63, 63
74, 70
87, 89, 86
91, 92
Xổ số Phú Yên
07
10, 13
24
44
55, 50, 52
69, 63, 63
74, 70
87, 89, 86
91, 92
GXổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 19/05/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 19/05/2024Xổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 19/05/2024
Giải đặc biệt 979256839184298117
Giải Nhất 851884980215570
Giải Nhì 996551411238556
Giải Ba 931424415689275950675883994058
Giải Bốn 436076902664172405066593177720007463961541186172745618308029724062218875272798488197567348910116704400610
Giải Năm 629597923538
Giải Sáu 832570387818709061338510791935742056
Giải Bảy 065573425
Giải Tám 450639
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
07, 06
18
26, 20, 25
31, 38
42, 46, 45
56, 55, 56
65
72
88
95
Xổ số Kon tum
07, 06
18
26, 20, 25
31, 38
42, 46, 45
56, 55, 56
65
72
88
95
Xổ số Khánh Hòa
07, 06
18
26, 20, 25
31, 38
42, 46, 45
56, 55, 56
65
72
88
95
GXổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 18/05/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 18/05/2024Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 18/05/2024
Giải đặc biệt 613514389600558046
Giải Nhất 157723077305753
Giải Nhì 928970203395929
Giải Ba 892868960130492710998164747397
Giải Bốn 142921254317962663203384673449785144383428565184807995258895257020833199439708754480708655216573618893913
Giải Năm 609214661160
Giải Sáu 140927703883607222954868660775140308
Giải Bảy 806423290
Giải Tám 933858
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Ngãi
01, 09, 06
14, 14
20
43, 46, 49
62
72, 70
86, 83
97, 92, 92, 93
Xổ số Đắk Nông
01, 09, 06
14, 14
20
43, 46, 49
62
72, 70
86, 83
97, 92, 92, 93
Xổ số Đà Nẵng
01, 09, 06
14, 14
20
43, 46, 49
62
72, 70
86, 83
97, 92, 92, 93
GXổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 17/05/2024Xổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 17/05/2024
Giải đặc biệt 886604184332
Giải Nhất 1751812522
Giải Nhì 1689582005
Giải Ba 52537149677985374178
Giải Bốn 2614419889249273765623717110120422702836650396080155363458693719997760
Giải Năm 29030656
Giải Sáu 397251383608129154203132
Giải Bảy 403313
Giải Tám 9329
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
04, 03, 08, 03
18, 17, 12
27, 27
37, 38
44
56
67
72
89
95, 93
Xổ số Gia Lai
04, 03, 08, 03
18, 17, 12
27, 27
37, 38
44
56
67
72
89
95, 93
GXổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 16/05/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 16/05/2024Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 16/05/2024
Giải đặc biệt 810920843919229333
Giải Nhất 297943791058606
Giải Nhì 915017185518448
Giải Ba 984840037061783143357928303641
Giải Bốn 156512347218971320597418816948724133450213226606623548600492298856160800875729441542645424374766315280669
Giải Năm 636314926066
Giải Sáu 431560497073924986495274552388004872
Giải Bảy 001868356
Giải Tám 335356
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
01, 01
13, 15
20
33
48, 49
51, 59
63
70, 72, 71, 73
84, 88
94
Xổ số Quảng Bình
01, 01
13, 15
20
33
48, 49
51, 59
63
70, 72, 71, 73
84, 88
94
Xổ số Bình Định
01, 01
13, 15
20
33
48, 49
51, 59
63
70, 72, 71, 73
84, 88
94
GXổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 15/05/2024Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 15/05/2024
Giải đặc biệt 861225421752
Giải Nhất 0800699354
Giải Nhì 1403997831
Giải Ba 92375593155120234118
Giải Bốn 1521415989093434444681217362220838661936976678642750922319684705756226
Giải Năm 31273666
Giải Sáu 547955829976902927526653
Giải Bảy 682286
Giải Tám 0020
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
06, 00
15, 14, 17
25, 22, 27
39
43, 46
75, 79, 76
89, 86, 82, 82
Xổ số Đà Nẵng
06, 00
15, 14, 17
25, 22, 27
39
43, 46
75, 79, 76
89, 86, 82, 82
GXổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 14/05/2024Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 14/05/2024
Giải đặc biệt 551652929509
Giải Nhất 0437187066
Giải Nhì 4618535452
Giải Ba 53518216771947144104
Giải Bốn 0532590626450679399997499581417373615372855411395713110233716250244662
Giải Năm 87932682
Giải Sáu 069649113293543690782636
Giải Bảy 101838
Giải Tám 5389
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Nam
01
18, 11
25, 26
36
41
52, 53
67
71, 77
85
99, 99, 93, 96, 93
Xổ số Đắk Lắk
01
18, 11
25, 26
36
41
52, 53
67
71, 77
85
99, 99, 93, 96, 93
GXổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 13/05/2024Xổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 13/05/2024
Giải đặc biệt 941762011632
Giải Nhất 8458765390
Giải Nhì 8766629191
Giải Ba 39837473611522419334
Giải Bốn 9898081357702728894142974561653127735335944930571565211492490525201946
Giải Năm 73791102
Giải Sáu 429741848988178417635820
Giải Bảy 407354
Giải Tám 5597
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
07
37
41
57, 55
62, 66, 61, 65
72, 74, 77, 79
87, 80, 84, 88
97
Xổ số Phú Yên
07
37
41
57, 55
62, 66, 61, 65
72, 74, 77, 79
87, 80, 84, 88
97
GXổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 12/05/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 12/05/2024Xổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 12/05/2024
Giải đặc biệt 643774756179293762
Giải Nhất 310721209639521
Giải Nhì 364445628676408
Giải Ba 152188526515442178914156529865
Giải Bốn 953729380049646753122398616313080740239077922214545623852626532055353283982691760805629710457181914364764
Giải Năm 100919044966
Giải Sáu 351725989571166751198554675911561636
Giải Bảy 500225422
Giải Tám 802342
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
00, 09, 00
18, 12, 13, 17
44, 46
65
74, 72, 72, 74, 71
86, 80
98
Xổ số Kon tum
00, 09, 00
18, 12, 13, 17
44, 46
65
74, 72, 72, 74, 71
86, 80
98
Xổ số Khánh Hòa
00, 09, 00
18, 12, 13, 17
44, 46
65
74, 72, 72, 74, 71
86, 80
98
GXổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 11/05/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 11/05/2024Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 11/05/2024
Giải đặc biệt 995138796887377478
Giải Nhất 020788771625130
Giải Nhì 333750777591940
Giải Ba 317877040208739299670730287478
Giải Bốn 421292435663247184680603616613557544726061719456368888469092600156605336562224091726121231904194710066055
Giải Năm 988583021484
Giải Sáu 222272604696093369071338300508043434
Giải Bảy 391050530
Giải Tám 055016
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Ngãi
02, 05
13
29, 22
38, 36
47
56, 54
68, 60
78, 75
87, 85
96, 91
Xổ số Đắk Nông
02, 05
13
29, 22
38, 36
47
56, 54
68, 60
78, 75
87, 85
96, 91
Xổ số Đà Nẵng
02, 05
13
29, 22
38, 36
47
56, 54
68, 60
78, 75
87, 85
96, 91
GXổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 10/05/2024Xổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 10/05/2024
Giải đặc biệt 835554633242
Giải Nhất 8148630685
Giải Nhì 3760661433
Giải Ba 48617248441316086203
Giải Bốn 8588605759130801552526576882590605669193997732765210699376294393684432
Giải Năm 31091064
Giải Sáu 074110348006225035790272
Giải Bảy 183606
Giải Tám 6830
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
06, 09, 06
17
25
34
44, 41
54, 59, 59, 56
68
76
86, 86, 80, 83
Xổ số Gia Lai
06, 09, 06
17
25
34
44, 41
54, 59, 59, 56
68
76
86, 86, 80, 83
GXổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 09/05/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 09/05/2024Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 09/05/2024
Giải đặc biệt 827848592069051442
Giải Nhất 579259090088904
Giải Nhì 948892847123277
Giải Ba 616116595851368542678841402186
Giải Bốn 143515016207428526484329722802607511281516997125815362767846924922308524812012745636016754697006616334906
Giải Năm 498668033793
Giải Sáu 241473271503540417001800991009090857
Giải Bảy 110527833
Giải Tám 961437
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
02, 03
11, 14, 10
25, 28, 27
48, 48
58, 51, 51
62
89, 86
97, 96
Xổ số Quảng Bình
02, 03
11, 14, 10
25, 28, 27
48, 48
58, 51, 51
62
89, 86
97, 96
Xổ số Bình Định
02, 03
11, 14, 10
25, 28, 27
48, 48
58, 51, 51
62
89, 86
97, 96
GXổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 08/05/2024Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 08/05/2024
Giải đặc biệt 136971762242
Giải Nhất 8520993640
Giải Nhì 9607825831
Giải Ba 02666168547642127496
Giải Bốn 8485629929459984440539904317297694497373687710265193634096070343244498
Giải Năm 37551962
Giải Sáu 708083934653602006695199
Giải Bảy 803285
Giải Tám 2393
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
09, 05, 04, 03
29, 29, 23
44
54, 56, 55, 53
66
71, 78
80
98, 93
Xổ số Đà Nẵng
09, 05, 04, 03
29, 29, 23
44
54, 56, 55, 53
66
71, 78
80
98, 93
GXổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 07/05/2024Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 07/05/2024
Giải đặc biệt 951755138194
Giải Nhất 2365596522
Giải Nhì 7048084414
Giải Ba 44768801117885035802
Giải Bốn 8554484251379104998181130103049220410608172577277429048541175640147406
Giải Năm 62184703
Giải Sáu 699432832190313348183417
Giải Bảy 505748
Giải Tám 1171
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Nam
04, 04, 05
11, 10, 18, 11
30
44
55, 55, 51
68
80, 81, 83
94, 90
Xổ số Đắk Lắk
04, 04, 05
11, 10, 18, 11
30
44
55, 55, 51
68
80, 81, 83
94, 90
GXổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 06/05/2024Xổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 06/05/2024
Giải đặc biệt 643466416753
Giải Nhất 3408787606
Giải Nhì 9492812820
Giải Ba 52964820079546628827
Giải Bốn 1685286399631556320871169655528085530134074117597111224407515133475199
Giải Năm 21059121
Giải Sáu 758620267012145031410876
Giải Bảy 276509
Giải Tám 9931
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
07, 08, 05
12
28, 26
52, 55, 52, 55
66, 64, 69
76
87, 86
99, 99
Xổ số Phú Yên
07, 08, 05
12
28, 26
52, 55, 52, 55
66, 64, 69
76
87, 86
99, 99
GXổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 05/05/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 05/05/2024Xổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 05/05/2024
Giải đặc biệt 942752992050300892
Giải Nhất 813068190293932
Giải Nhì 675744135751587
Giải Ba 294512021555215824107864526516
Giải Bốn 041497102160761796392705243770850108974932671969385724767019787849717831542196254670768415551462806208743
Giải Năm 276826162433
Giải Sáu 232834342479854907196344589101559660
Giải Bảy 464712662
Giải Tám 038999
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 03
15, 10
21, 28
39, 34
49
52, 51, 52
61, 68, 64
74, 70, 79
Xổ số Kon tum
06, 03
15, 10
21, 28
39, 34
49
52, 51, 52
61, 68, 64
74, 70, 79
Xổ số Khánh Hòa
06, 03
15, 10
21, 28
39, 34
49
52, 51, 52
61, 68, 64
74, 70, 79
GXổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 04/05/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 04/05/2024Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 04/05/2024
Giải đặc biệt 335201159781304905
Giải Nhất 863646128815833
Giải Nhì 519960635517111
Giải Ba 535934564225372320808788423108
Giải Bốn 307624133613123084725519281660900176682885081908218876688687667889851728728970390484532443394716359198635
Giải Năm 810874342555
Giải Sáu 906536625288774473909555638307311787
Giải Bảy 416417733
Giải Tám 146482
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Ngãi
01, 08
17, 16, 14
23
36
42
64, 62, 60, 65, 62
72
88
96, 93, 92
Xổ số Đắk Nông
01, 08
17, 16, 14
23
36
42
64, 62, 60, 65, 62
72
88
96, 93, 92
Xổ số Đà Nẵng
01, 08
17, 16, 14
23
36
42
64, 62, 60, 65, 62
72
88
96, 93, 92
GXổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 03/05/2024Xổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 03/05/2024
Giải đặc biệt 920918371175
Giải Nhất 4111714133
Giải Nhì 3191156584
Giải Ba 44252280155822733099
Giải Bốn 3029960276458003302657353677760563229839303012746035502778906972209479
Giải Năm 15830937
Giải Sáu 645707437041643560832722
Giải Bảy 256131
Giải Tám 1601
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
00
18, 17, 11, 15, 16
26
32
43, 41
52, 53, 57, 56
76, 76
83
99
Xổ số Gia Lai
00
18, 17, 11, 15, 16
26
32
43, 41
52, 53, 57, 56
76, 76
83
99
GXổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 02/05/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 02/05/2024Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 02/05/2024
Giải đặc biệt 896991249510517422
Giải Nhất 044206806060719
Giải Nhì 685367861793687
Giải Ba 078775213034937441386268936338
Giải Bốn 789329713364538420816220543327898541434006017724661062352914214959773277545118812375557082843928573537917
Giải Năm 808037173343
Giải Sáu 755319762454340482297849725098797905
Giải Bảy 332854676
Giải Tám 676509
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
05
20, 27
36, 30, 32, 33, 38, 32
54, 53, 54
67
77, 76
81, 80
91
Xổ số Quảng Bình
05
20, 27
36, 30, 32, 33, 38, 32
54, 53, 54
67
77, 76
81, 80
91
Xổ số Bình Định
05
20, 27
36, 30, 32, 33, 38, 32
54, 53, 54
67
77, 76
81, 80
91
GXổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 01/05/2024Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 01/05/2024
Giải đặc biệt 846835330440
Giải Nhất 4102602495
Giải Nhì 9337166704
Giải Ba 76313745099175609287
Giải Bốn 2064499177776169874553372245767070807848540047820768767888813869140057
Giải Năm 69720699
Giải Sáu 061555396274931322208483
Giải Bảy 823853
Giải Tám 0288
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
09, 08, 02
13, 16, 15
26, 23
35, 39
44, 45
71, 77, 72, 76, 72, 74
Xổ số Đà Nẵng
09, 08, 02
13, 16, 15
26, 23
35, 39
44, 45
71, 77, 72, 76, 72, 74
GXổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 30/04/2024Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 30/04/2024
Giải đặc biệt 293013529219
Giải Nhất 5090734861
Giải Nhì 2824331852
Giải Ba 43224225203157959453
Giải Bốn 2101625812709775022424669757364973482207395280660056942941857479659204
Giải Năm 84227384
Giải Sáu 091362771507324667687192
Giải Bảy 250073
Giải Tám 3520
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Nam
07, 07
13, 16, 12, 13
24, 20, 24, 22
36, 34, 35
43
50
69
77, 77
Xổ số Đắk Lắk
07, 07
13, 16, 12, 13
24, 20, 24, 22
36, 34, 35
43
50
69
77, 77
GXổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 29/04/2024Xổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 29/04/2024
Giải đặc biệt 983217629502
Giải Nhất 0030677107
Giải Nhì 0261907966
Giải Ba 58607685781802871530
Giải Bốn 8712244417275553715395896745881711562853008273164476271950660900450691
Giải Năm 00031636
Giải Sáu 310966493232332086904475
Giải Bảy 833810
Giải Tám 0347
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 07, 03, 09, 03
17, 19, 17, 15
22
32, 33
49
55, 53
78
88
96
Xổ số Phú Yên
06, 07, 03, 09, 03
17, 19, 17, 15
22
32, 33
49
55, 53
78
88
96
GXổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 28/04/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 28/04/2024Xổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 28/04/2024
Giải đặc biệt 645478905021014259
Giải Nhất 907319763819874
Giải Nhì 989348302185874
Giải Ba 413021720532784241517311964036
Giải Bốn 851993298107262273516637657914438062625770549090569663335585947385017342835215213793000826335509210098962
Giải Năm 551093185194
Giải Sáu 337967451788209101148858722193680733
Giải Bảy 367787230
Giải Tám 992568
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
02, 05, 06
14, 10
31, 34
45
51
62, 67
78, 76, 79
81, 88
99, 99
Xổ số Kon tum
02, 05, 06
14, 10
31, 34
45
51
62, 67
78, 76, 79
81, 88
99, 99
Xổ số Khánh Hòa
02, 05, 06
14, 10
31, 34
45
51
62, 67
78, 76, 79
81, 88
99, 99
GXổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 27/04/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 27/04/2024Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 27/04/2024
Giải đặc biệt 487281575240341749
Giải Nhất 529705019994259
Giải Nhì 262123565666007
Giải Ba 102310699775064238485719391662
Giải Bốn 707446494689336200018894784105334086542648804127787689758605243825558685127033968344812267637397377085317
Giải Năm 650183964077
Giải Sáu 487993921211429910391244319163374833
Giải Bảy 980123801
Giải Tám 275579
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Ngãi
01, 05, 08, 01
12, 11
27
31, 36
44, 46, 47
70, 79
81, 80
97, 92
Xổ số Đắk Nông
01, 05, 08, 01
12, 11
27
31, 36
44, 46, 47
70, 79
81, 80
97, 92
Xổ số Đà Nẵng
01, 05, 08, 01
12, 11
27
31, 36
44, 46, 47
70, 79
81, 80
97, 92
GXổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 26/04/2024Xổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 26/04/2024
Giải đặc biệt 780439585889
Giải Nhất 7612022425
Giải Nhì 8861893323
Giải Ba 47667968903137625991
Giải Bốn 7220778456907223228736864825669023874246963872689082753036876966456874
Giải Năm 37187893
Giải Sáu 199478990535433183713728
Giải Bảy 540211
Giải Tám 3196
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
07
18, 18
20, 22
39, 38, 35, 31
40
56
67, 64, 66
87
90, 94, 99
Xổ số Gia Lai
07
18, 18
20, 22
39, 38, 35, 31
40
56
67, 64, 66
87
90, 94, 99
GXổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 25/04/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 25/04/2024Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 25/04/2024
Giải đặc biệt 126179137522288648
Giải Nhất 105581544716539
Giải Nhì 379374196494393
Giải Ba 512230585245842030500770472501
Giải Bốn 283868417724486480353914815875772486906461452766764768076922322465255562990977574311751659471741998720573
Giải Năm 867537924623
Giải Sáu 037170292408098620034671518632117358
Giải Bảy 081707288
Giải Tám 608198
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
08
23, 29
37, 35
48, 48
58, 52
60
79, 77, 75, 75, 71
86, 86, 81
Xổ số Quảng Bình
08
23, 29
37, 35
48, 48
58, 52
60
79, 77, 75, 75, 71
86, 86, 81
Xổ số Bình Định
08
23, 29
37, 35
48, 48
58, 52
60
79, 77, 75, 75, 71
86, 86, 81
GXổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 24/04/2024Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 24/04/2024
Giải đặc biệt 862862080393
Giải Nhất 3773824808
Giải Nhì 4995532354
Giải Ba 31764937110471559009
Giải Bốn 2479769979616525289392653039058813702797163353093002929451789288593932
Giải Năm 02631879
Giải Sáu 805911218406259474172109
Giải Bảy 463579
Giải Tám 0541
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
05, 06, 05
11
21
38, 37
55, 52, 53, 59
62, 64, 63, 63
79
97, 93
Xổ số Đà Nẵng
05, 06, 05
11
21
38, 37
55, 52, 53, 59
62, 64, 63, 63
79
97, 93
GXổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 23/04/2024Xổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 23/04/2024
Giải đặc biệt 544672402215
Giải Nhất 6437534986
Giải Nhì 7190702407
Giải Ba 90865872927924843612
Giải Bốn 3607899500797776890643010034384398855416365390978781377567681614055567
Giải Năm 34814016
Giải Sáu 741645714747031655874715
Giải Bảy 163214
Giải Tám 0286
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Nam
07, 00, 06, 02
10, 16
38
47
65, 63
72, 75, 78, 77, 71
88, 81
92
Xổ số Đắk Lắk
07, 00, 06, 02
10, 16
38
47
65, 63
72, 75, 78, 77, 71
88, 81
92

Cập nhật thống kê kết quả xsmt 30 ngày mới nhất, thống kê cặp số về nhiều nhất kqxs Miền Trung, cặp số lâu về nhất xsmt, t. kê đầu đuôi, lôtô ket qua so xo Miền Trung

Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay

loading data