Soi cầu xsmb lô bạch thủ trượt

Dự đoán xổ số miền bắc, Soi cầu xsmb lô bạch thủ trượt

ngày 20-09-2017
Phương pháp soi cầu,

dự đoán xsmb được hệ thống tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc hằng ngày

, sau đó sử dụng các công thức xác suất thống kê để đưa ra kết quả soi cầu lô đề chính xác nhất và nhanh nhất. Muốn

xem cách tạo cầu, ghép cầu, Soi cầu xsmb lô bạch thủ trượt

, bạn nhấn vào một ô cầu bất kỳ để xem cách tính cầu đó!
Đầu 0   02       
Đầu 1 10     1617  
Đầu 2  21        
Đầu 3  31        
Đầu 4        47 49
Đầu 5 50   54 5657 59
Đầu 6   626364    69
Đầu 7 70    75   79
Đầu 8 80       8889
Đầu 9     94     

Chi tiết kết quả cầu Soi cầu xsmb lô bạch thủ trượt biên độ 20 ngày tính đến ngày 20-09-2017.

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 19-09-2017
ĐB68546
G.102071
G.29177571254
G.3036088315495409
270686680688990
G.40934444915865011
G.5377405125726
691310177769
G.6825367700
G.714699818
Kết quả Loto: 46, 71, 75, 54, 08, 54, 09, 68, 06, 90, 34, 49, 86, 11, 74, 12, 26, 13, 17, 69, 25, 67, 00, 14, 69, 98, 18

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 18-09-2017
ĐB58601
G.101065
G.27746939108
G.3416963003316039
027516533024921
G.40681337238120506
G.5860569562015
209763725389
G.6106461410
G.783223715
Kết quả Loto: 01, 65, 69, 08, 96, 33, 39, 51, 30, 21, 81, 72, 12, 06, 05, 56, 15, 97, 72, 89, 06, 61, 10, 83, 22, 37, 15

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 17-09-2017
ĐB94612
G.105874
G.22479020095
G.3575003071512324
438405084436001
G.47288203055299011
G.5257630817532
664336432347
G.6227330645
G.763379255
Kết quả Loto: 12, 74, 90, 95, 00, 15, 24, 40, 44, 01, 88, 30, 29, 11, 76, 81, 32, 43, 43, 47, 27, 30, 45, 63, 37, 92, 55

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 16-09-2017
ĐB38485
G.158836
G.21483051566
G.3671456393227591
927109201159404
G.46492652307142407
G.5809293756730
799076431944
G.6839651931
G.744819126
Kết quả Loto: 85, 36, 30, 66, 45, 32, 91, 10, 11, 04, 92, 23, 14, 07, 92, 75, 30, 90, 43, 44, 39, 51, 31, 44, 81, 91, 26

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 15-09-2017
ĐB66956
G.137201
G.24633320813
G.3622582671471492
572749029094373
G.49002419275086553
G.5736357542176
693979009684
G.6607377277
G.701891554
Kết quả Loto: 56, 01, 33, 13, 58, 14, 92, 74, 90, 73, 02, 92, 08, 53, 63, 54, 76, 39, 00, 84, 07, 77, 77, 01, 89, 15, 54

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 14-09-2017
ĐB42140
G.187660
G.27501931394
G.3570362794841855
771254107098551
G.46876979826796455
G.5742856597198
711549037035
G.6620955201
G.701956130
Kết quả Loto: 40, 60, 19, 94, 36, 48, 55, 25, 70, 51, 76, 98, 79, 55, 28, 59, 98, 15, 03, 35, 20, 55, 01, 01, 95, 61, 30

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 13-09-2017
ĐB64060
G.177124
G.21005766512
G.3679883520658389
820601983927969
G.45295255765408718
G.5872447954399
366232595534
G.6238399724
G.782046973
Kết quả Loto: 60, 24, 57, 12, 88, 06, 89, 60, 39, 69, 95, 57, 40, 18, 24, 95, 99, 62, 59, 34, 38, 99, 24, 82, 04, 69, 73

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 12-09-2017
ĐB76795
G.112254
G.25400019673
G.3529870311027796
521484839034546
G.41740838465983948
G.5752290979423
666822608613
G.6790590316
G.782371696
Kết quả Loto: 95, 54, 00, 73, 87, 10, 96, 48, 90, 46, 40, 84, 98, 48, 22, 97, 23, 68, 60, 13, 90, 90, 16, 82, 37, 16, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 11-09-2017
ĐB08819
G.189595
G.29911823483
G.3157812695187681
865313701880488
G.43908171532268207
G.5729754721107
839868283814
G.6245804816
G.741369085
Kết quả Loto: 19, 95, 18, 83, 81, 51, 81, 31, 18, 88, 08, 15, 26, 07, 97, 72, 07, 98, 28, 14, 45, 04, 16, 41, 36, 90, 85

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 10-09-2017
ĐB37993
G.137522
G.26884358515
G.3838350352364053
619765528637275
G.44953925654991048
G.5248710695814
990319246408
G.6867202320
G.703966722
Kết quả Loto: 93, 22, 43, 15, 35, 23, 53, 76, 86, 75, 53, 56, 99, 48, 87, 69, 14, 03, 24, 08, 67, 02, 20, 03, 96, 67, 22

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 09-09-2017
ĐB41715
G.160783
G.29245345787
G.3376226412796637
689687433339553
G.49174912264899332
G.5014303635606
447274248367
G.6763941719
G.731620997
Kết quả Loto: 15, 83, 53, 87, 22, 27, 37, 68, 33, 53, 74, 22, 89, 32, 43, 63, 06, 72, 24, 67, 63, 41, 19, 31, 62, 09, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 08-09-2017
ĐB00730
G.173457
G.20271592364
G.3742693694185428
093990074543274
G.44393740189066925
G.5776163209319
743581606802
G.6141505798
G.723801162
Kết quả Loto: 30, 57, 15, 64, 69, 41, 28, 99, 45, 74, 93, 01, 06, 25, 61, 20, 19, 35, 60, 02, 41, 05, 98, 23, 80, 11, 62

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 07-09-2017
ĐB50363
G.149916
G.25907381116
G.3312351705936623
315023580375454
G.48474044480746843
G.5420535797905
933437228600
G.6799161409
G.781169441
Kết quả Loto: 63, 16, 73, 16, 35, 59, 23, 02, 03, 54, 74, 44, 74, 43, 05, 79, 05, 34, 22, 00, 99, 61, 09, 81, 16, 94, 41

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 06-09-2017
ĐB34369
G.138830
G.26697781491
G.3492136382649920
222664708992295
G.46253178528012370
G.5932817873833
321433080036
G.6946501369
G.762407776
Kết quả Loto: 69, 30, 77, 91, 13, 26, 20, 66, 89, 95, 53, 85, 01, 70, 28, 87, 33, 14, 08, 36, 46, 01, 69, 62, 40, 77, 76

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 05-09-2017
ĐB70059
G.175852
G.24772828558
G.3517624428288798
919336309616183
G.41567241182526538
G.5162668600499
097708271001
G.6064425450
G.729582360
Kết quả Loto: 59, 52, 28, 58, 62, 82, 98, 33, 96, 83, 67, 11, 52, 38, 26, 60, 99, 77, 27, 01, 64, 25, 50, 29, 58, 23, 60

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 04-09-2017
ĐB79857
G.183183
G.29614928774
G.3601474217963805
323550994974994
G.49047489549058760
G.5812295257671
779961913565
G.6180807385
G.782601163
Kết quả Loto: 57, 83, 49, 74, 47, 79, 05, 55, 49, 94, 47, 95, 05, 60, 22, 25, 71, 99, 91, 65, 80, 07, 85, 82, 60, 11, 63

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 03-09-2017
ĐB95371
G.182210
G.26854645603
G.3773142712251299
213993031993531
G.47931909846472665
G.5562218258544
454059165158
G.6798811000
G.776392810
Kết quả Loto: 71, 10, 46, 03, 14, 22, 99, 99, 19, 31, 31, 98, 47, 65, 22, 25, 44, 40, 16, 58, 98, 11, 00, 76, 39, 28, 10

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 02-09-2017
ĐB05731
G.195085
G.24046351219
G.3383229813578276
487054838499275
G.44412807968400931
G.5744842919554
215044096408
G.6322999602
G.761447815
Kết quả Loto: 31, 85, 63, 19, 22, 35, 76, 05, 84, 75, 12, 79, 40, 31, 48, 91, 54, 50, 09, 08, 22, 99, 02, 61, 44, 78, 15

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 01-09-2017
ĐB22989
G.129714
G.25068092737
G.3461728863464541
598699629100960
G.47149333465081232
G.5183418694811
983655356658
G.6465623619
G.707467161
Kết quả Loto: 89, 14, 80, 37, 72, 34, 41, 69, 91, 60, 49, 34, 08, 32, 34, 69, 11, 36, 35, 58, 65, 23, 19, 07, 46, 71, 61

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 31-08-2017
ĐB30454
G.120083
G.26476653814
G.3656297612611284
690591133153283
G.44213218839018970
G.5863394367062
461079906367
G.6676343995
G.773672487
Kết quả Loto: 54, 83, 66, 14, 29, 26, 84, 59, 31, 83, 13, 88, 01, 70, 33, 36, 62, 10, 90, 67, 76, 43, 95, 73, 67, 24, 87

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 30-08-2017
ĐB69303
G.108686
G.20158196485
G.3403655810248689
113715353099359
G.45984762136799756
G.5452153736833
437556624480
G.6768285067
G.753761099
Kết quả Loto: 03, 86, 81, 85, 65, 02, 89, 71, 30, 59, 84, 21, 79, 56, 21, 73, 33, 75, 62, 80, 68, 85, 67, 53, 76, 10, 99

Soi cầu bạch thủ lô trượt là phương pháp phân tích tìm ra cặp số có khả năng trượt bạch thủ với tỷ lệ cao nhất trong các cặp số từ 00 đến 99. Nghe hết sức ngớ ngẩn phải không, nhưng tại một số nơi người ta đã chuyển hướng sang đánh lô trượt, bạn thắng nếu con số mình đánh không về. Phương pháp này ngược hoàn toàn với cách soi khác, việc phân tích chỉ dựa trên những bộ số không về của những ngày hôm trước. Chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ soi này để bạn có thêm lựa chọn khi tham gia lĩnh vực lô đề học.
  • Bạn có thể chọn soi cầu bạch thủ lô trượt với các kết quả tỉnh thành khác nhau
  • Bạn có thể chọn biên độ soi cầu thích hợp để có kết quả soi với tỷ lệ cao
  • Sau khi chọn các tiêu chí bấm Soi cầu để xem kết quả
  • Bấm vào những kết quả soi cầu để biết chính xác vị trí tạo cầu
  • Bấm vào bảng kết quả để biết vị trí tạo cầu và chi tiết kết quả
  • Xem kqxs theo ngày