Soi cầu xsmb lô bạch thủ trượt

Dự đoán xổ số miền bắc, Soi cầu xsmb lô bạch thủ trượt

ngày 21-07-2017
Phương pháp soi cầu,

dự đoán xsmb được hệ thống tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc hằng ngày

, sau đó sử dụng các công thức xác suất thống kê để đưa ra kết quả soi cầu lô đề chính xác nhất và nhanh nhất. Muốn

xem cách tạo cầu, ghép cầu, Soi cầu xsmb lô bạch thủ trượt

, bạn nhấn vào một ô cầu bất kỳ để xem cách tính cầu đó!
Đầu 0           
Đầu 1      15 1718 
Đầu 2  21   2526   
Đầu 3       36 38 
Đầu 4           
Đầu 5           
Đầu 6         68 
Đầu 7 70      77 79
Đầu 8           
Đầu 9           

Chi tiết kết quả cầu Soi cầu xsmb lô bạch thủ trượt biên độ 20 ngày tính đến ngày 21-07-2017.

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 20-07-2017
ĐB11733
G.136014
G.23377836442
G.3370744245175667
505053958991165
G.47974686763708936
G.5571136910121
985155373494
G.6655524319
G.734562864
Kết quả Loto: 33, 14, 78, 42, 74, 51, 67, 05, 89, 65, 74, 67, 70, 36, 11, 91, 21, 51, 37, 94, 55, 24, 19, 34, 56, 28, 64

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 19-07-2017
ĐB66937
G.105181
G.20592086780
G.3627497645610911
401618671430486
G.44101565539055931
G.5633232111932
729611824127
G.6187399492
G.718365634
Kết quả Loto: 37, 81, 20, 80, 49, 56, 11, 61, 14, 86, 01, 55, 05, 31, 32, 11, 32, 96, 82, 27, 87, 99, 92, 18, 36, 56, 34

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 18-07-2017
ĐB11666
G.121940
G.26732245355
G.3117310640374514
766875842299459
G.46081194352837400
G.5161618828991
974336191379
G.6960743238
G.792954719
Kết quả Loto: 66, 40, 22, 55, 31, 03, 14, 87, 22, 59, 81, 43, 83, 00, 16, 82, 91, 43, 19, 79, 60, 43, 38, 92, 95, 47, 19

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 17-07-2017
ĐB05488
G.151974
G.23801232512
G.3046600819234520
053320264603551
G.46185851191375493
G.5807002399399
209301134016
G.6987894836
G.701131122
Kết quả Loto: 88, 74, 12, 12, 60, 92, 20, 32, 46, 51, 85, 11, 37, 93, 70, 39, 99, 93, 13, 16, 87, 94, 36, 01, 13, 11, 22

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 16-07-2017
ĐB31039
G.131818
G.23247170923
G.3333620627414585
577645988250741
G.43606479576698539
G.5786194196573
464496374276
G.6053274695
G.758153928
Kết quả Loto: 39, 18, 71, 23, 62, 74, 85, 64, 82, 41, 06, 95, 69, 39, 61, 19, 73, 44, 37, 76, 53, 74, 95, 58, 15, 39, 28

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 15-07-2017
ĐB08181
G.154532
G.21131120037
G.3288359868634124
966980846060454
G.45146111537717260
G.5714973267926
516897683783
G.6777000194
G.721324393
Kết quả Loto: 81, 32, 11, 37, 35, 86, 24, 98, 60, 54, 46, 15, 71, 60, 49, 26, 26, 68, 68, 83, 77, 00, 94, 21, 32, 43, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 14-07-2017
ĐB79866
G.144254
G.29459198070
G.3075360573598733
821038519955712
G.44990572925759183
G.5167935652872
897209873560
G.6567635643
G.740971628
Kết quả Loto: 66, 54, 91, 70, 36, 35, 33, 03, 99, 12, 90, 29, 75, 83, 79, 65, 72, 72, 87, 60, 67, 35, 43, 40, 97, 16, 28

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 13-07-2017
ĐB07831
G.164234
G.22395087901
G.3102181244054564
724796439142106
G.43720982186735467
G.5209589145730
409814422314
G.6609708157
G.715612357
Kết quả Loto: 31, 34, 50, 01, 18, 40, 64, 79, 91, 06, 20, 21, 73, 67, 95, 14, 30, 98, 42, 14, 09, 08, 57, 15, 61, 23, 57

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 12-07-2017
ĐB45712
G.176019
G.27131721295
G.3363519467447995
343281096111707
G.47060807032766060
G.5788281067966
403769314880
G.6705708307
G.741481908
Kết quả Loto: 12, 19, 17, 95, 51, 74, 95, 28, 61, 07, 60, 70, 76, 60, 82, 06, 66, 37, 31, 80, 05, 08, 07, 41, 48, 19, 08

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 11-07-2017
ĐB69010
G.167993
G.20724374222
G.3435632564538603
941968468665992
G.44388255811031164
G.5688197361748
276166395634
G.6638746199
G.791816380
Kết quả Loto: 10, 93, 43, 22, 63, 45, 03, 96, 86, 92, 88, 58, 03, 64, 81, 36, 48, 61, 39, 34, 38, 46, 99, 91, 81, 63, 80

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 10-07-2017
ĐB32247
G.144442
G.24513604973
G.3845536054057997
860833394609789
G.47678191980018331
G.5019643602096
988461206316
G.6515946763
G.704855118
Kết quả Loto: 47, 42, 36, 73, 53, 40, 97, 83, 46, 89, 78, 19, 01, 31, 96, 60, 96, 84, 20, 16, 15, 46, 63, 04, 85, 51, 18

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 09-07-2017
ĐB96993
G.183943
G.28374385507
G.3671774459094561
018522360922386
G.44735285930930017
G.5524567533123
740618535260
G.6435367701
G.766697046
Kết quả Loto: 93, 43, 43, 07, 77, 90, 61, 52, 09, 86, 35, 59, 93, 17, 45, 53, 23, 06, 53, 60, 35, 67, 01, 66, 69, 70, 46

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 08-07-2017
ĐB13786
G.124632
G.29076830015
G.3551808119399038
757584619094970
G.42157098130823886
G.5266179959900
109278378492
G.6956669812
G.754179875
Kết quả Loto: 86, 32, 68, 15, 80, 93, 38, 58, 90, 70, 57, 81, 82, 86, 61, 95, 00, 92, 37, 92, 56, 69, 12, 54, 17, 98, 75

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 07-07-2017
ĐB28294
G.192552
G.28562154211
G.3433456484640327
488945819454541
G.45473443055565593
G.5819263993570
291315950324
G.6622830462
G.799684476
Kết quả Loto: 94, 52, 21, 11, 45, 46, 27, 94, 94, 41, 73, 30, 56, 93, 92, 99, 70, 13, 95, 24, 22, 30, 62, 99, 68, 44, 76

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 06-07-2017
ĐB88882
G.155328
G.22176362698
G.3936912112469985
746263759591974
G.46468659593797754
G.5468011781219
306017209429
G.6641772645
G.794887319
Kết quả Loto: 82, 28, 63, 98, 91, 24, 85, 26, 95, 74, 68, 95, 79, 54, 80, 78, 19, 60, 20, 29, 41, 72, 45, 94, 88, 73, 19

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 05-07-2017
ĐB72716
G.197658
G.26205928275
G.3019506444873670
167065218194404
G.42191034014450682
G.5286690481420
799101592668
G.6878187296
G.724507730
Kết quả Loto: 16, 58, 59, 75, 50, 48, 70, 06, 81, 04, 91, 40, 45, 82, 66, 48, 20, 91, 59, 68, 78, 87, 96, 24, 50, 77, 30

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 04-07-2017
ĐB89148
G.197138
G.21458051157
G.3270707138073711
204770943894621
G.40481924214342898
G.5733723157172
024177444706
G.6910244248
G.735889900
Kết quả Loto: 48, 38, 80, 57, 70, 80, 11, 77, 38, 21, 81, 42, 34, 98, 37, 15, 72, 41, 44, 06, 10, 44, 48, 35, 88, 99, 00

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 03-07-2017
ĐB98586
G.178768
G.27925898515
G.3819377915807499
764546855934239
G.45951368291757579
G.5079767614672
233124276602
G.6136182197
G.764229246
Kết quả Loto: 86, 68, 58, 15, 37, 58, 99, 54, 59, 39, 51, 82, 75, 79, 97, 61, 72, 31, 27, 02, 36, 82, 97, 64, 22, 92, 46

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 02-07-2017
ĐB53349
G.145937
G.26935756475
G.3507761874185832
633924381051198
G.43908999339779019
G.5023577796925
430416423555
G.6538655943
G.771850460
Kết quả Loto: 49, 37, 57, 75, 76, 41, 32, 92, 10, 98, 08, 93, 77, 19, 35, 79, 25, 04, 42, 55, 38, 55, 43, 71, 85, 04, 60

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 01-07-2017
ĐB82721
G.186610
G.29643402815
G.3938848680755545
690184571386210
G.40427423105063877
G.5570480388385
382686350115
G.6992481987
G.737242681
Kết quả Loto: 21, 10, 34, 15, 84, 07, 45, 18, 13, 10, 27, 31, 06, 77, 04, 38, 85, 26, 35, 15, 92, 81, 87, 37, 24, 26, 81

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 30-06-2017
ĐB56409
G.135382
G.21796397793
G.3279322164471290
984967429903841
G.47837358381652019
G.5530345774781
494161419769
G.6073555164
G.786194858
Kết quả Loto: 09, 82, 63, 93, 32, 44, 90, 96, 99, 41, 37, 83, 65, 19, 03, 77, 81, 41, 41, 69, 73, 55, 64, 86, 19, 48, 58

Soi cầu bạch thủ lô trượt là phương pháp phân tích tìm ra cặp số có khả năng trượt bạch thủ với tỷ lệ cao nhất trong các cặp số từ 00 đến 99. Nghe hết sức ngớ ngẩn phải không, nhưng tại một số nơi người ta đã chuyển hướng sang đánh lô trượt, bạn thắng nếu con số mình đánh không về. Phương pháp này ngược hoàn toàn với cách soi khác, việc phân tích chỉ dựa trên những bộ số không về của những ngày hôm trước. Chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ soi này để bạn có thêm lựa chọn khi tham gia lĩnh vực lô đề học.
  • Bạn có thể chọn soi cầu bạch thủ lô trượt với các kết quả tỉnh thành khác nhau
  • Bạn có thể chọn biên độ soi cầu thích hợp để có kết quả soi với tỷ lệ cao
  • Sau khi chọn các tiêu chí bấm Soi cầu để xem kết quả
  • Bấm vào những kết quả soi cầu để biết chính xác vị trí tạo cầu
  • Bấm vào bảng kết quả để biết vị trí tạo cầu và chi tiết kết quả
  • Xem kqxs theo ngày